Activitats infantils

Realitzem diverses activitats esportives i de lleure infantil durant el calendari escolar així com també en els mesos de vacances. Des de Jocnet col·laborem amb ajuntaments, AMPES,  entitats i clubs per organitzar diferents activitats extraescolars.

Cada col·lectiu té unes característiques i unes particularitats diferents, és per aquest motiu que adaptem l’activitat a les necessitats del centre. Comptem amb monitors professionals i especialitzats en diferents modalitats. D’aquesta manera podem oferir un gran ventall de serveis i activitats.