Assessoria esportiva

A Jocnet coneixem quines són les necessitats de les entitats entitats esportives, les associacions i els clubs.

El sector esportiu té unes particularitats i problemàtiques pròpies que el fan especial vers la resta de col·lectius. És per aquest motiu que a Jocnet ens hem especialitzat en l’assessorament i la gestió dels tràmits que calen fer per complir amb la normativa vigent i les obligacions de tots aquests col·lectius. Això ens permet oferir un servei molt especialitzat, àgil i eficient.

Des de Jocnet us podem ajudar a realitzar tasques com la de crear una entiat, actualització d’estatuts, inscripció als respectius registres, altes als organismes oficials, renovacions de juntes directives entre d’altres qüestions.

Volem ser els vostres companys de viatge per simplificar-vos el dia a dia fent que us centreu en l’activitat i no pas en tots aquests tràmits.

D’aquesta manera, podem simplificar i facilitar el dia a dia a aquestes empreses, clubs i entitats fent que se centrin només en la seva activitat esportiva i deixant totes les gestions i tràmits per a nosaltres.

Disposem d’un equip d’experts en diferents àrees: assessoria fiscal, laboral i jurídica, RRHH i Riscos laborals, la qual cosa ens permet oferir un servei professional, especialitzat i integral.

Voleu que formem part del vostre equip?

Gestió laboral i fiscal

Assessoria jurídica

Riscos laborals i vigilància de la salut

A més a més tenim el servei de gestoria per poder realitzar altres serveis com:

Gestoria i assesoria laboral esportiva

 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Contractació (realització de tot tipus de contractes).
 • Confecció de les declaracions-liquidacions del model 111.
 • Confeció del resum anual 190.
 • Tramitació de partes d’accidents i malalties (IT).
 • Confecció de nòmines.
 • Tramitació dels Seguros Socials amb la Seguretat Social.
 • Assessoria especialitzada segons conveni (vacances, roba de treball…).
 • Assessoria legal a inspeccions de treball.
 • Tramitació d’ERTO i/o ERO.

Gestió fiscal

 • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions trimestrals i anuals.
 • Liquidació d’impostos (IVA, Impost de societats…).
 • Assessorament fiscal per a inspeccions tributàries i requeriments davant de l’administració.
 • Sol·licituds de la denominació de l’entitat mercantil al Registre Mercantil.
 • Sol·licituds davant l’agència estatal del número d’identificació fiscal.
 • Elaborar i preparar estatuts mercantils.
 • Anàlisi dels estats financerts (balanços i compte de pèrdues i guanys)
 • Comptabilització i classificació de factures de vendes i despeses.
 • Informes trimestrals.
 • Aplicació del Pla General Comptable segons el tipus d’empresa.
 • Confecció dels llibres oficials.
 • Assessorament i planificació fiscal-comptable.

Assessoria jurídica

En moltes ocasions les empreses, clubs i entitats esportives necessiten assessorament per realitzar algunes accions, establir col·laboracions, modificar estatuts, etcètera.

En el transcurs de les activitats sorgeixen moltes qüestions que requereixen un bon anàlisi jurídic per evitar problemes posteriors. Patrocinis, convenis de col·laboració, crear una fundació, si s’ha de fer una inversió important i es necessita endeutar l’entitat, si hi ha un vot de censura, s’han de fer recursos al tribunal de l’esport….

El disposar d’un advocat especialitzat en dret esportiu i laboral ens permet conèixer la normativa específica de les entitats en cada matèria del dret. 

Riscos laborals i Vigilància de la salut

Des de Jocnet ens encarreguem de l’assessorament i la gestió en matèria de prevenció de Riscos Laborals, així com també les obligacions envers la vigilància de la salut en el treball segons els tipus d’empresa, entitat o club esportiu.

 • Complir amb la legalitat vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut al treball.
 • Aconseguir que tots els treballadors tinguin una formació i la informació específica en matèria de prevenció de riscos al seu lloc de treball.
 • Aconseguir que hi hagi una cultura envers la prevenció a dins de l’equip de treball per evitar accidents.
 • Assessorar i aconsellar a l’empresa envers les accions i protocols que cal posar en marxa en cada cas en funció del tipus d’entitat d’activitat i instal·lació.

Sol·licita pressupost

Estem a la teva disposició

Aquests serveis es poden sol·licitar de forma integral o també per paquets, segons les vostres necessitats.

Si esteu interessats/des en algun dels nostres serveis podeu concertar una visita per demanar més informació o bé ens podeu sol·licitar pressupost sense cap compromís.

Formulari

Emplena’l en una finestra nova

Per qualsevol altra qüestió, sempre pots contactar-nos directament:

A %d bloguers els agrada això: