RECURS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ CONTRA L’AJUNTAMENT DE MEDIONA

En primer lloc, en nom de Jocnet Gestió Esportiva, volem donar les gràcies al COPLEFC pel suport, recolzament i sobretot per defensar els interessos de tots els professionals del sector.

Ens segon lloc volem aclarir els motius pels quals fem públic un fragment d’aquest recurs:

  • Entenem que les decisions preses per l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Mediona perjudiquen clarament els nostres interessos impossibilitant-nos guanyar aquest concurs.
  • En segon lloc, perquè som una empresa que vetllem pels interessos dels professionals de l’esport. En aquest cas es perjudica al sector i entenem que no es dona compliment al que d´acord amb la Llei 3/2008, de 23 d´abril, de l´exercici de les professions de l´esport, que regula els aspectes bàsics de l’exercici d’aquestes professions a Catalunya, aquest Col.legi entèn que la valoració d´ofertes referents a serveis de coordinació tècnicai monitoratge d´una Escola esportiva municipal requereix de coneixements propis d´un professional de l´esport.
  • Creiem que les administracions han de ser molt curoses alhora d’adjudicar els contractes i de realitzar les valoracions oportunes. Al darrera de qualsevol proposta hi ha moltes hores de dedicació i professionals que es guanyem la vida, en part gràcies a aquests procediments i treballs. Aquests contractes es tiren endavant gràcies a diners públics i per tant cal fer les coses de la millor manera possible.
  • Per últim entenem que tothom es pot equivocar i les administracions també. No obstant això el més important és que hi ha la possibilitat de rectificar i corregir aquest error. Com diu la dita popular “és de savis rectificar” aquesta administració té la oportunitat i la possibilitat de fer-ho. I nosaltres amb el recurs i també amb aquesta acció de fer-ho públic els animem a rectificar.De totes les nostres al·legacions i per tant de la totalitat del recurs, tan sols adjuntem l’apartat 5. Entenem que és prou clar i entenedor i potser el més representatiu i significatiu de l’argumentació i motivació per fer aquest recurs:

  1. Entrant en el fons de l’assumpte, la primera i fonamental al·legació del recurs JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA  versa de la valoració de les ofertes tècniques, per considerar-la  errònia.

           Així, per tal de centrar l’objecte del debat, ressenyem, primerament, que en aquesta licitació varen prendre part al procediment dues empreses; XXXXXX i JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, S.L.

I que la valoració del tècnic  -que no és tècnic esportiu sinó que és un enginyer-  peca d’error i desencert, esdevenint una fallada que ha perjudicat de forma clara i injusta a JOCENET GESTIÓ ESPORTIVA, S.L. Per desconeixements tècnics la  proposició i oferta de JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA no ha sigut ponderada de la manera correcta ja que no s’han tingut presents i s’han negligit algunes de les propostes presentades.

Valgui indicar, per la millor exposició,  els criteris -d’aplicació indeguda- de valoració de les ofertes tècniques, concretament l’apartat que mostrem a continuació:

Cal tenir en compte que JOCNET en cap cas ha qüestionat ni ho fa en el present  recurs els criteris de valoració de les ofertes ni per tant, cap objecció es formula respecte del criteri d’atorgar un punt per cada activitat proposada.

Emperò pel que fa a la valoració tècnica de les ofertes i particularment la valoració de l’oferta tècnica de la compareixent JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA, SL és inadmissible i no podem estar d’acord, en el fet que s’agrupin varies de les nostres propostes com un paquet, i que esdevenint una mena d’embalum proposicional, aquest conjunt de coses lligades i embolicades juntes, es ponderi com un conjunt que forma un tot, disminuint  de manera equivocada i injusta una pluralitat que es redueix en la unificació. Aquest fet, insistim, desvirtua les aportacions realitzades per cada empresa i no permet comptabilitzar el nombre real d’activitats proposades ni posa en valor les aportacions comparades amb les de l’altra empresa.

Alhora, creiem que el criteri d’agrupar a algunes activitats és tant subjectiu, en el sentit d’arbitrari, com, per tant, injust amb la nostra proposta ja que seguint aquest criteri d’agrupar segons la “categoria” de l’activitat, també es podria establir com a criteri agrupar-les segons la tipologia; “esdeveniments esportius”, “formacions”, “activitats a l’aire lliure” o fins i tot les podem agrupar amb el criteri “d’activitats infantils” o “activitats esportives, d’activitat física i salut”; d’aquesta manera només obtindríem un sol punt.

Així, per tant, si el criteri –no impugnat i acceptat íntegrament pels licitadors- és el d’atorgar 1 punt/activitat, entenem que la puntuació en aquest apartat, respectant uns cànons mínims de valoració raonable,  hauria de ser i no podria ser una altre que aquesta:

– Activitats esportives en anglès (monitors executants        sessions esportives utilitzant la llengua anglesa)  (1 punt)
– Activitats amb inflables infantils (castells inflables):
Activitat al Nadal                                                (1 punt)
Activitat a final de curs                                      (1 punt)
– Activitats consistents en la realització d’una gimcana:
Activitat al Nadal                                                (1 punt)
Activitat a final de curs.                                     (1 punt)
– Visites d’entrenadors i d’esportistes de renom per fer una sessió esportiva al costat dels nens                              (1 punt)
– Xerrades de formació:
1.- Paper dels pares i el rol de l’entrenador a les activitats esportives                                           (1 punt)
2.-  La Importància de la correcta nutrició       (1 punt)
3.- Els beneficis de l’activitat esportiva i com afecta als valors de l’infant    (1 punt)
–  Activitats esportives  de sensibilització i esport adaptat (1 punt)

JUSTIFICACIÓ DEL NOMBRE D’ACTIVITATS
L’empres XXXXXXXXXX tan sols proposa una activitat de formació i obté 1 punt. No és possible ni comprensible que organitzant tres activitats formatives JOCNET GESTIÓ ESPORTIVA obtingui també 1 sol punt.

Al plec de condicions administratives: a la CLAUSULA CATORZENA (CRITÈRIS DE VALORACIÓ) s’especifica el següent: “Es valorarà l’organització, en el seu cas, d’esdeveniments especials en dates assenyalades. Cal explicar el contingut de les propostes i la seva materialització”

Atenent a aquest criteri, vam proposar realitzar una activitat amb inflables al Nadal i una altra a final de curs. Per una altra banda vam proposar realitzar una activitat en format de gimcana també al Nadal i una altra a final de curs (dates assenyalades). En canvi el tècnic ens ha agrupat les propostes com a una sola. Es evident que les nostres propostes es feien atenent a aquest criteri de valoració i sobretot és evident que no s’ha tingut present en la suma de punts.

La impugnació de la valoració tècnica per tant resulta per què s’ha produït erròniament en no respectar uns cànons mínims de raonabilitat, així com perquè la valoració de les ofertes, a més, no s’ha realitzat amb subjecció als requeriments tècnics marcats en el PPT i als criteris de valoració de les ofertes establerts fixats en el PCEA, tal com hem exposat; l’informe tècnic  fins i tot, ha realitzat apreciacions contradictòries amb les previsions dels plecs.

I tanmateix , pot observar-se i cal constatar que la valoració de les ofertes continguda en l’informe tècnic, pel que fa a la Proposta d’activitats complementàries sense cost per a l’Ajuntament i els usuaris del servei (fins a 10 punts) s’ha reconduït a una simple descripció –o transcripció- enumerativa del que ofereixen o presenten amb una conclusió final genèrica per a cadascuna d’elles i amb l’assignació d’una puntuació final per cada criteri de valoració dins del respectiu topall màxims. Es ben clar que de la lectura d’aquest informe, no  s’aconsegueix comprovar i entendre la valoració tècnica realitzada i, amb tot, quins han estat els criteris de valoració aplicats, ja que manca de la necessària motivació dels judicis de valor emesos.

Per tots aquest motius, l’actuació valorativa de l’òrgan de contractació no pot quedar emparada per la institució de la discrecionalitat tècnica de l’administració

Com ja hem comentat anteriorment aquest recurs és molt més extens i carregat de fonaments jurídics. Des de fa uns dies és en mans de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Mediona i per tant són ells els que tenen l’oportunitat d’atendre o no a les nostres al·legacions i de tractar justament la nostra proposta en aquest procediment.

Jocnet Gestió Esportiva.

 

 

Publicat per Jocnet gestió esportiva

Esportivitza la teva vida!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: