Gestoria i assessoria esportiva

Gestió laboral i fiscal

Assessoria jurídica

Riscos laborals i vigilància de la salut

A Jocnet coneixem quines són les necessitats de les empreses, clubs i entitats esportives.
El sector esportiu té unes particularitats i problemàtiques pròpies que el fan especial vers la resta de teixit empresarial. És per aquest motiu que a Jocnet ens hem especialitzat en l’assessorament i la gestió dels tràmits que calen fer per complir amb la normativa vigent i les obligacions de les empreses, clubs i entitats esportives cap els seus treballadors.

D’aquesta manera, podem simplificar i facilitar el dia a dia a aquestes empreses, clubs i entitats fent que se centrin només en la seva àrea esportiva i deixant totes les gestions i tràmits per a nosaltres.

Conceptes com els contractes de treball, la comptabilitat, els Seguros Socials, les liquidacions, els impostos, les bonificacions o els  convenis formen part del nostre dia a dia i poden convertir-se en un gran problema legal i econòmic quan no es gestionen correctament.

Disposem d’un equip d’experts en diferents àrees: assessoria fiscal, laboral i jurídica, RRHH i Riscos laborals, la qual cosa ens permet oferir un servei professional, especialitzat i integral.

Els nostres principals serveis són:

Gestoria i assesoria laboral esportiva

 • Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.
 • Contractació (realització de tot tipus de contractes).
 • Tramitació de partes d’accidents i malalties (IT).
 • Confecció de nòmines.
 • Tramitació dels Seguros Socials amb la Seguretat Social.
 • Assessoria especialitzada segons conveni (vacances, roba de treball…).
 • Assessoria legal a inspeccions de treball.
 • Tramitació d’ERTO i/o ERO.

Gestió fiscal

 • Confecció i presentació de les declaracions i liquidacions trimestrals i anuals.
 • Liquidació d’impostos.
 • Assessorament fiscal per a inspeccions tributàries i requeriments davant de l’administració.
 • Sol·licituds de la denominació de l’entitat mercantil al Registre Mercantil.
 • Sol·licituds davant l’agència estatal del número d’identificació fiscal.
 • Elaborar i preparar estatuts mercantils.
 • Comptabilització i classificació de factures de vendes i despeses.
 • Informes trimestrals.
 • Aplicació del Pla General Comptable segons el tipus d’empresa.
 • Confecció dels llibres oficials.
 • Assessorament i planificació fiscal-comptable.

Assessoria jurídica

En moltes ocasions les empreses, clubs i entitats esportives necessiten assessorament per realitzar algunes accions, establir col·laboracions, modificar estatuts, etcètera.

En el transcurs de les activitats sorgeixen moltes qüestions que requereixen un bon anàlisi jurídic per evitar problemes posteriors. Patrocinis, convenis de col·laboració, crear una fundació, si s’ha de fer una inversió important i es necessita endeutar l’entitat, si hi ha un vot de censura, s’han de fer recursos al tribunal de l’esport….

El fet de que disposem d’un advocat especialitzat en dret esportiu i laboral, això ens permet conèixer la normativa especifica de les entitats en cada matèria del dret. 

Riscos laborals i Vigilància de la salut

Des de Jocnet ens encarreguem de l’assessorament i la gestió en matèria de prevenció de Riscos Laborals, així com també les obligacions envers la vigilància de la salut en el treball sengons els tipus d’empresa, entitat o club esportiu.

 • Complir amb la legalitat vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut al treball.
 • Aconseguir que tots els treballadors tinguin una formació i la informació específica en matèria de prevenció de riscos al seu lloc de treball.
 • Aconseguir que hi hagi una cultura envers la prevenció a dins de l’equip de treball per evitar accidents.
 • Assessorar i aconsellar a l’empresa envers les accions i protocols que cal posar en marxa en cada cas en funció del tipus d’entitat d’activitat i instal·lació.

Sol·licita pressupost

Estem a la teva disposició

Aquests serveis es poden sol·licitar de forma integral o també per paquets, segons les necessitats de cada empresa –pack laboral, pack fiscal, Riscos Laborals, Assessoria…

Si estàs interessat/a en algun dels nostres serveis pots concertar una visita per demanar més informació o bé ens podeu sol·licitar pressupost sense cap compromís.

Formulari

Dades de contacte

On som?

C/ Comarca, 49, baixos
08700 Igualada (Barcelona)

Xarxes socials

%d bloggers like this: